Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Agroforestry to meet climate, biodiversity and farming sustainability goals

Рок за пријаву: 6. октобар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-08

Тема: Циљеви позива су:

  • побољшана доступност квалитативних и квантитативних података о доприносу пољопривредног шумарства ублажавању последица климатских промена, очувању земљишта и (агро)биодиверзитета (укључујући генетску разноликост унутар врста) и већој економској, еколошкој и друштвеној одрживости пољопривреде;
  • побољшана конфигурација и управљање системима пољопривредног шумарства, укључујући системе који укључују животињску производњу, путем модела и алата;
  • повећани капацитети различитих актера за мерење економских, еколошких и друштвених перформанси пољопривредног шумарства, посебно на нивоу газдинства и у вези са схемом подршке осмишљеном у оквиру ЗПП -а у погледу околишних и климатских циљева, путем одговарајућих метода и показатеља;
  • јачи и отпорнији иновациони екосистем у области пољопривредног шумарства, као и повећано прихватање и имплементација пољопривредног шумарства од стране крајњих корисника у ЕУ и придруженим земљама Хоризонта Европе.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Индикативни буџет за цео позив: 8 милиона евра

Буџет по пројекту: око 4 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 2

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Храна, биоекономија, природни ресурси, пољопривреда и животна средина

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава