Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Establish the grounds for a common European energy data space (IA)

Позив: HORIZON-CL5-2021-D3-01-01

Рок за пријаву: 19. октобар 2021. године

Тема: Очекује се да ће резултати пројекта допринети следећим очекиваним исходима: а) већи степен интероперабилности између платформи података, б) већа доступност и искоришћење података о енергији, в) настанак нових тржишних улога, учесника и енергетске заједнице, г) имплементација енергетских простора података, искоришћавање отворених стандарда који се односе на пакете података, интерфејсе, протоколе, платформе и процедуре, д) нова дигитална решења и услуге које подржавају енергетску транзицију, ђ) веће прихватање и учешће потрошача у размени података за енергетске услуге, итд.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Innovation Actions).

Буџет пројекта: 8 милиона ЕУР

Буџет позива: 32 милиона ЕУР

Корисни линкови: