Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Data and technologies for the inventory, fast identification and monitoring of endangered wildlife and other species groups (RIA)

Позив: HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-02

Рок за пријаву: 6. октобар 2021. године

Тема: Стратегија ЕУ о биодиверзитету садржи конкретне циљеве за заштиту и обнављање биодиверзитета. Да би се постигли ови циљеви, потребни су бољи и приступачнији подаци о врстама, биодиверзитету и екосистемима, па би пројекти у оквиру овог позива требало да развију, тестирају и имплементирају алате, технологије и методологије за брзу идентификацију и интеграцију података, знања и модела о стању очувања врста и станишта.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).

Буџет пројекта: 3-5 милиона ЕУР

Буџет позива: 10 милиона ЕУР

Корисни линкови: