Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Advanced energy performance assessment and certification (IA)

Позив: HORIZON-CL5-2021-D4-01-01

Рок за пријаву: 19. октобар 2021. године

Тема: Следећа генерација програма за процену енергетских перформанси и сертификацију треба да подржи прелазак на климатски неутралне грађевинске објекте, ослањајући се на технолошке иновације и друге инструменте. Ове шеме треба да буду кохерентне са другим подацима о перформансама генерисаним током животног циклуса зграде. Ово може укључивати квалитет живота, ваздуха у затвореном простору, квалитет буке и звука, нивое дневне светлости, загађиваче и податке везане за здравље, као и податке који се односе на друга питања као што су приступачност зграда и потрошња не-енергетских ресурса као што је вода.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Innovation Actions).

Буџет пројекта: 3-5 милиона ЕУР

Буџет позива: 10 милиона ЕУР

Корисни линкови: