Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Advanced data-driven monitoring of building stock energy performance (IA)

Позив: HORIZON-CL5-2021-D4-01-03

Рок за пријаву: 19. октобар 2021. године

Тема: Циљ позива је унапредити прикупљање и квалитет енергетских и сродних података за зграде (укључујући грејање, вентилацију и климатизацију, квалитет унутрашњег окружења, сву техничку опрему, осветљење и друге уређаје) путем различитих извора, као што су подаци произвођача, БИМ и дигитални двоструки модели, анкете, дигитални дневници, сензори, бројила, интерфејси (статистички, структурирани и велики подаци). Предлози се такође могу фокусирати и на истраживање приступа за интеграцију динамичких података из зграда (нпр. који долазе са сензора) са статичким подацима о мерењу (нпр. просторима података, базама сертификата о енергетским перформансама), као и на многе друге аспекте обухваћене и детаљно описане позивом.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Innovation Actions).

Буџет пројекта: 3-5 милиона ЕУР

Буџет позива: 10 милиона ЕУР

Корисни линкови: