Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Scaling up deep tech ecosystems (RIA)

Позив: HORIZON-EIE-2021-SCALEUP-01-02

Рок за пријаву: 10. новембар 2021. године

Тема: Паневропска истраживачка и технолошка инфраструктура има огроман потенцијал за иновације у вези са развојем компоненти, инструмената, услуга и знања које би се могле боље искористити за померање граница постојећих технологија или за њихово коришћење у друштвено корисне или тржишно оријентисане сврхе. Циљ акције је истражити како у потпуности искористити и надоградити искуство и знање о постојећим или претходним иницијативама на паневропском и (према потреби) на националном или поднационалном нивоу. Предлог пројекта у оквиру овог позива би требало да тестира могућност seed  финансирања развоја иновационих екосистема у различитим технолошким областима везаним за паневропску истраживачку и технолошку инфраструктуру, и то кроз грантове за пилот пројекте у три до пет различитих технолошких области.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions)
  • Најмање једна паневропска истраживачка инфраструктура мора бити део конзорцијума

Буџет пројекта: 5 милиона ЕУР

Буџет позива: 5 милиона ЕУР

Корисни линкови: