Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Grasping rural diversity and strengthening evidence for tailored policies enhancing the contribution of rural communities to ecological, digital and social transitions (RIA)

Позив: HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-01

Рок за пријаву: 6. октобар 2021. године

Тема: Циљ овог позива је да допринесе подстицању одрживог, уравнотеженог и инклузивног развоја руралних подручја, подржавајући имплементацију Европског зеленог споразума, Европске дигиталне стратегије, Европског стуба социјалних права и Дугорочног плана ЕУ за рурална подручја. Ова иницијатива ће бити спроведена кроз унапређење разумевања еколошких, друштвено-економских, бихевиоралних, културних и демографских покретача промена у руралним подручјима. Предлози пројеката који се фокусирају само на једну врсту делатности или сектора (нпр. примарна производња) неће бити обухваћени.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).
  • Пројекат мора укључити разноврсне учеснике и крајње кориснике (multi-actor approach).
  • Заједнички истраживачки центар (ЈРЦ) може учествовати као члан конзорцијума.

Буџет пројекта: 7-7,5 милиона ЕУР

Буџет позива: 15 милиона ЕУР

Корисни линкови: