Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Increasing the environmental performance of industrial processes in bio-based sectors: construction, woodworking, textiles, pulp and paper and bio-chemicals (RIA)

Позив: HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01-06

Рок за пријаву: 6. октобар 2021. године

Тема: Циљ позива је идентификовати и анализирати студије случаја за индустријске био-секторе на локалном (регионалном, руралном, урбаном или приморском) или међународном нивоу у ЕУ и придруженим земљама и прикупити податке о еколошким перформансама индустријских процеса у следећим секторима: грађевинарство, обрада дрвета, текстил, целулоза и папир, и био-хемикалије.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).

Буџет пројекта: 3,5 милиона ЕУР

Буџет позива: 7 милиона ЕУР

Корисни линкови: