Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Environmental sustainability criteria for biological resources production and trade in bio-based systems: impacts and trade-offs (IA)

Позив: HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01-05

Рок за пријаву: 6. октобар 2021. године

Тема: Предлози пројеката у оквиру овог позива треба да подрже праћење утицаја који производња и трговина биолошким ресурсима имају на животну средину како би се омогућила одговорна производња у индустријским био-системима, у складу са Планом за климу до 2030. године и амбицијом нултог загађења. Исходи пројеката треба да допринесу успостављању кружних био-система који поништавају климатске промене, обнављају биодиверзитет и штите квалитет ваздуха, земљишта и воде дуж ланца снабдевања биолошким ресурсима и индустријским ланцима вредности, унутар ЕУ и преко граница.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Innovation Actions).

Буџет пројекта: 6 милиона ЕУР

Буџет позива: 6 милиона ЕУР

Корисни линкови: