Потписан Споразум о сарадњи са Универзитетом за информационе науке и технологије „Св. апостол Павле" у Охриду, Северна Македонија

Ректор Универзитета у Крагујевцу проф. др Ненад Филиповић и председник Сената Универзитета за информационе науке и технологије „Св. апостол Павле“ у Охриду др Атанас Христов потписали су 9.9.2021. године у Ректорату Универзитета у Крагујевцу Споразум о сарадњи.

Циљ овог споразума је унапређење сарадње у области високог образовања, истраживања и међународне сарадње. Универзитети су сагласни да се сарадња, између осталог, реализује преко размене наставника и студената, заједничких истраживачких пројеката, конгреса и семинара, заједничких студијских програма и програма стручног усавршавања.


Фото галерија: