Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ AI, Data and Robotics at work (AI, Data and Robotics Partnership) (IA)

Рок за пријаву: 21. октобар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-10

Тема: Позивом се настоје остварити нова парадигма усредсређена на човека која ће људе држати подаље од несигурних и нездравих послова путем заједничке вештачке интелигенције, ангажујући и оснажујући крајње кориснике и раднике, без обзира на њихов пол, старост или порекло, и вештачка интелигенција усмерена на човека, која ће подржавати професионалце у поузданом хибридном одлучивању и оптимизовати њихове задатке.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Индикативни буџет за цео позив: 22 милиона евра

Буџет по пројекту: од 3 до 5 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 6

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Дигитално, индустрија и свемир

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава