Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Next generation quantum sensing technologies (RIA)

Рок за пријаву: 21. октобар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-21

Тема: Циљ позива је да се покаже изводљивост технологије и уређаја за квантно скенирање који припадају следећој генерацији, оствари радикални напредак перформанса, поузданости и ефикасности таквих технологија и уређаја и побољша технички ниво спремности свих (битних) компоненти неопходних за њихову изградњу.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Додатни услов за учешће: Потребно је приложити декларацију о власништву и надлежности. (видети ставку 3. у секцији Topic conditions and documents званичне странице позива)

Индикативни буџет за цео позив: 13,5 милиона евра

Буџет по пројекту: око 6,75 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 2

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Дигитално, индустрија и свемир

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава