Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Workforce skills for industry 5.0 (RIA)

Рок за пријаву: 21. октобар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-26

Тема: Овај позив има за циљеве:

  • квантитативну и квалитативну процену природе трансформације послова у контексту 4. индустријске револуције, као и процену и мапирање нових занимања.
  • успостављање платформе „Индустрија 5.0“ за будуће захтеве индустрије за вештинама, тиме побољшавајући критичко разумевање модела „црне кутије“ у контексту отварања нових радних места;
  • смернице и препоруке, укључујући путеве за нове системе учења и обука, за креаторе политика, предузећа, појединце, како би се смањили недостаци у вештинама, носили са могућим ефектима незапослености и подстакла индустријска конкурентност уз повећање инклузивности.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Индикативни буџет за цео позив: 5 милиона евра

Буџет по пројекту: око 5 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 1

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Дигитално, индустрија и свемир

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава