Otvoren poziv u okviru programa Horizont Evropa ‒ Support to the European Strategy Forum on Research Infrastructures

Rok za prijavu: 23. septembar 2021. godine (do 17 časova po briselskom vremenu)

ID poziva: HORIZON-INFRA-2021-DEV-01-01

Tema: Rezultati odabranih projekata trebalo bi da doprinesu:

  • poboljšanoj efikasnosti, uticaju i vidljivosti strategija i akcija Evropskog strateškog foruma za istraživačke infrastrukture;
  • bolje strukturiranom i ojačanom evropskom ekosistemu istraživačke infrastrukture;
  • ojačanoj globalnoj konkurentnosti evropskog istraživačkog prostora;
  • koordinaciji i usklađivanju nacionalnih i EU prioriteta za istraživanje i inovacije.

Minimum konzorcijuma:

  • Najmanje jedno pravno lice iz država članica EU ili HE pridruženih zemalja (Coordination and Support Actions).

Indikativni budžet za ceo poziv: 2 500 000 EUR

Budžet po projektu: od 1 500 000 EUR do 2 500 000 EUR

Očekivan broj odobrenih projekata: 1

Korisni linkovi:

Zvanična stranica poziva

HE Glavni radni program – Opšti uvod

HE Glavni radni program – Istraživačke infrastrukture

HE Glavni radni program – Opšti aneksi

HE Programski vodič

HE Primer projektne prijave (HE CSA)

HE Evaluativni formular (HE CSA)

Opšti model ugovora o dodeli bespovratnih sredstava