Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Support to the European Strategy Forum on Research Infrastructures

Рок за пријаву: 23. септембар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-INFRA-2021-DEV-01-01

Тема: Резултати одабраних пројеката требало би да допринесу:

  • побољшаној ефикасности, утицају и видљивости стратегија и акција Европског стратешког форума за истраживачке инфраструктуре;
  • боље структурираном и ојачаном европском екосистему истраживачке инфраструктуре;
  • ојачаној глобалној конкурентности европског истраживачког простора;
  • координацији и усклађивању националних и ЕУ приоритета за истраживање и иновације.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање једно правно лице из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља (Coordination and Support Actions).

Индикативни буџет за цео позив: 2 500 000 ЕУР

Буџет по пројекту: од 1 500 000 ЕУР до 2 500 000 ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 1

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Истраживачке инфраструктуре

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE CSA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE CSA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава