Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Deploying EOSC-Core components for FAIR

Рок за пријаву: 23. септембар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-INFRA-2021-EOSC-01-03

Тема: Резултати одобрених пројеката би требало омогућити примену политике EOSC-овог трајног идентификатора (PID) развијањем алата, процеса и додатне инфраструктуре потребне за максималну подршку коришћењу PID-ова, како за управљање и анализу података, тако и за објављивање, чување и праћење резултата истраживања. Ово би требало да укључи PID „meta resolver“ за EOSC или алате за подршку усклађивању PID инфраструктуре са EOSC PID политиком. Осим тога, надовезујући се на позив HORIZON-INFRA-2021-EOSC-01-05, овај позив има за циљ осигуравање усвајања, употребу кохерентних оквира метаподатака и имплементацију заједничког претраживања скупова података за побољшање открића путем EOSC-а. Предлози у оквиру овог позива треба да обухвате и друге резултате истраживања, попут софтвера, развоја услуга заснованих на отвореним стандардима и интердисциплинарној пракси.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Индикативни буџет за цео позив: 10 милиона евра

Буџет по пројекту: 10 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 1

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Истраживачке инфраструктуре

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава