Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Supporting the development and coordination of activities of the EOSC Partnership

Рок за пријаву: 23. септембар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-INFRA-2021-EOSC-01-02

Тема: Очекује се да ће резултати пројекта допринети следећим исходима:

  • стварање EOSC заједнице која се простире широм Европског истраживачког простора и ангажује све већи број корисника и пружалаца услуга који могу понудити и/или конзумирати ресурсе (на основу правила о учешћу EOSC-а);
  • добро координисане активности поткрепљене доследним оквиром праћења које доприносе постизању циљева партнерства EOSC-а;
  • дефинисање ефикасних пословних модела који гарантују будућу одрживост и развој EOSC-а као кључног елемента отворене науке;
  • олакшан приступ информацијама свих актера EOSC-а у свим земљама, институцијама, мрежама и иницијативама.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање једно правно лице из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља (Coordination and Support Actions).

Индикативни буџет за цео позив: 4 милиона евра

Буџет по пројекту: 4 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 1

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Истраживачке инфраструктуре

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE CSA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE CSA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава