Otvoren poziv u okviru programa Horizont Evropa ‒ Research infrastructures services for a sustainable and resilient agriculture and agro-ecological transitions

Rok za prijavu: 23. septembar 2021. godine (do 17 časova po briselskom vremenu)

ID poziva: HORIZON-INFRA-2021-SERV-01-02

Tema: Ciljevi poziva su:

  • pružanje inovativnih i efikasnih usluga iz oblasti istraživanja i inovacija koje poboljšavaju i povećavaju dugoročne kapacitete društva za rešavanje problema i donošenje politika za otporne i održive poljoprivredne sisteme i njihovu vezu sa okolinom, zdravljem i bezbednošću hrane, uključujući bolje razumevanje društveno-ekonomskih implikacija;
  • šire razumevanje glavnih pretnji (npr. pojavljivanje štetočina i bolesti, otpornost na mikroorganizme, klimatske promene;) i društveno-ekonomskih koristi (npr. visokokvalitetna, bezbedna i pristupačna hrana; poboljšana dobrobit ljudi i životinja; otpornost lokalnih zajednica; ) sistemskog pristupa održivoj i otpornoj poljoprivredi i agroekološkoj tranziciji;
  • viši nivo integracije službi za istraživanje i razvoj, kako bi se bolje podržao razvoj održivih agroekoloških sistema za zdravu planetu, kao i zaštita i očuvanje prirodnih resursa i biodiverziteta u promenljivim klimatskim uslovima;
  • širi katalozi usluga i kapaciteta u oblasti istraživanja i inovacija koji podstiču transdisciplinarnost, omogućavaju istraživačima pristup, generisanje, deljenje, analizu i tumačenje različitih faktora koji utiču na agroekološke sisteme;
  • ojačana otpornost na klimatske promene, održivost i razvoj pametnih inovacija u poljoprivredi za održivu ruralnu transformaciju;
  • efikasna podrška ciljevima Zelenog dogovora i samita Jedna planeta, implementacija strategije „Od farme do viljuške“ i pojačan doprinos srodnim ciljevima održivog razvoja (npr. siromaštvo, glad, održivost ekosistema i klimatske akcije).

Minimum konzorcijuma:

  • Najmanje tri institucije iz država članica EU ili HE pridruženih zemalja. Minimum jedan partner mora biti iz države članice EU.

Budžet po projektu: od 10 do 15 miliona evra

Očekivan broj odobrenih projekata: 1

Korisni linkovi:

Zvanična stranica poziva

HE Glavni radni program – Opšti uvod

HE Glavni radni program – Istraživačke infrastrukture

HE Glavni radni program – Opšti aneksi

HE Programski vodič

HE Primer projektne prijave (HE RIA, IA)

HE Evaluativni formular (HE RIA, IA)

Opšti model ugovora o dodeli bespovratnih sredstava