Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Research infrastructures services for a sustainable and resilient agriculture and agro-ecological transitions

Рок за пријаву: 23. септембар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-INFRA-2021-SERV-01-02

Тема: Циљеви позива су:

  • пружање иновативних и ефикасних услуга из области истраживања и иновација које побољшавају и повећавају дугорочне капацитете друштва за решавање проблема и доношење политика за отпорне и одрживе пољопривредне системе и њихову везу са околином, здрављем и безбедношћу хране, укључујући боље разумевање друштвено-економских импликација;
  • шире разумевање главних претњи (нпр. појављивање штеточина и болести, отпорност на микроорганизме, климатске промене;) и друштвено-економских користи (нпр. висококвалитетна, безбедна и приступачна храна; побољшана добробит људи и животиња; отпорност локалних заједница; ) системског приступа одрживој и отпорној пољопривреди и агроеколошкој транзицији;
  • виши ниво интеграције служби за истраживање и развој, како би се боље подржао развој одрживих агроеколошких система за здраву планету, као и заштита и очување природних ресурса и биодиверзитета у променљивим климатским условима;
  • шири каталози услуга и капацитета у области истраживања и иновација који подстичу трансдисциплинарност, омогућавају истраживачима приступ, генерисање, дељење, анализу и тумачење различитих фактора који утичу на агроеколошке системе;
  • ојачана отпорност на климатске промене, одрживост и развој паметних иновација у пољопривреди за одрживу руралну трансформацију;
  • ефикасна подршка циљевима Зеленог договора и самита Једна планета, имплементација стратегије „Од фарме до виљушке“ и појачан допринос сродним циљевима одрживог развоја (нпр. сиромаштво, глад, одрживост екосистема и климатске акције).

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Буџет по пројекту: од 10 до 15 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 1

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Истраживачке инфраструктуре

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава