Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Research infrastructures services for responding to climate-related risks on the environment

Рок за пријаву: 23. септембар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-INFRA-2021-SERV-01-03

Тема: Циљеви позива су:

  • побољшати и повећати дугорочне капацитете друштва за решавање проблема, стварање политике у областима климатских ризика, управљање ризицима, здравље и зелену транзицију, укључујући и боље разумевање друштвено-економских импликација, и пружање иновативних , прилагођених и ефикасних услуга у области истраживања и иновација;
  • побољшани и интегрисани међудисциплинарни капацитети за истраживање и развој који се баве ризицима везаним за климу у Европи, а посебно подржавају релевантне циљеве истраживања и развоја за кластере, мисије или партнерства Хоризонта Европе;
  • ускладити политике података и управљања правима интелектуалне својине и етичка питања;
  • интероперабилност дисциплина са платформама за управљање ризицима;
  • оспособити истраживаче из области животне средине и климатских промена да оптимално искористе услуге истраживачке инфраструктуре релевантне за њихово истраживање.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Буџет по пројекту: од 10 до 15 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 1

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Истраживачке инфраструктуре

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава