Otvoren poziv u okviru programa Horizont Evropa ‒ Interdisciplinary digital twins for modelling and simulating complex phenomena at the service of research infrastructure communities

Rok za prijavu: 23. septembar 2021. godine (do 17 časova po briselskom vremenu)

ID poziva: HORIZON-INFRA-2021-TECH-01-01

Tema: Pozivom se teži ka sledećim ishodima:

  • dostupnost pre-operativnog prototipa interdisciplinarnog digitalnog blizanca, koji koristi kombinaciju najnovijih digitalnih tehnologija, relevantnih za rešavanje izazova kod kojih je multidisciplinarnost odlučujući element problematike;
  • dostupnost najnovijih tehnologija modeliranja i predviđanja u brojnim različitim oblastima koje široko služe istraživačkim zajednicama i podržavaju interoperabilnost podataka i softvera, integraciju i saradnju u različitim naučnim domenima, disciplinama i istraživačkim infrastrukturama;
  • robustan okvir koji omogućava istraživačima da osiguraju kvalitet, pouzdanost, proverljivost podataka, informacija i rezultata digitalnih blizanaca i maksimalno iskoriste postojeće i nove podatke koji su dostupni zahvaljujući CEDS i EOSC.

Minimum konzorcijuma:

  • Najmanje tri institucije iz država članica EU ili HE pridruženih zemalja. Minimum jedan partner mora biti iz države članice EU.

Indikativni budžet za ceo poziv: 28 miliona evra

Budžet po projektu: od 9 do 12 miliona evra

Očekivan broj odobrenih projekata: 4

Korisni linkovi:

Zvanična stranica poziva

HE Glavni radni program – Opšti uvod

HE Glavni radni program – Istraživačke infrastrukture

HE Glavni radni program – Opšti aneksi

HE Programski vodič

HE Primer projektne prijave (HE RIA, IA)

HE Evaluativni formular (HE RIA, IA)

Opšti model ugovora o dodeli bespovratnih sredstava