Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Interdisciplinary digital twins for modelling and simulating complex phenomena at the service of research infrastructure communities

Рок за пријаву: 23. септембар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-INFRA-2021-TECH-01-01

Тема: Позивом се тежи ка следећим исходима:

  • доступност пре-оперативног прототипа интердисциплинарног дигиталног близанца, који користи комбинацију најновијих дигиталних технологија, релевантних за решавање изазова код којих је мултидисциплинарност одлучујући елемент проблематике;
  • доступност најновијих технологија моделирања и предвиђања у бројним различитим областима које широко служе истраживачким заједницама и подржавају интероперабилност података и софтвера, интеграцију и сарадњу у различитим научним доменима, дисциплинама и истраживачким инфраструктурама;
  • робустан оквир који омогућава истраживачима да осигурају квалитет, поузданост, проверљивост података, информација и резултата дигиталних близанаца и максимално искористе постојеће и нове податке који су доступни захваљујући CEDS и EOSC.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Индикативни буџет за цео позив: 28 милиона евра

Буџет по пројекту: од 9 до 12 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 4

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Истраживачке инфраструктуре

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава