Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Innovative and customizable services for EOSC

Рок за пријаву: 23. септембар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-INFRA-2021-EOSC-01-04

Тема: Циљ је да се истраживачима обезбеди скуп високо иновативних услуга којима би се структурално искористиле EOSC технологије и европски капацитети за управљање рачунарима и подацима.

Предлози треба да обухвате следеће активности:

  • развој и побољшање постојећег пре-оперативног софтвера, алата и услуга отвореног кода, са циљем интеграције у архитектуру засновану на услугама које се нуде путем EOSC;
  • итеративни и инклузивни развој у блиској сарадњи/ко-дизајну са релевантним заједницама корисника;
  • побољшање техничког нивоа спремности (TRL) компоненти и додавање нових функција на основу захтева истраживачке заједнице, коришћење софтвера и алата отвореног кода за широку доступност и примену.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Индикативни буџет за цео позив: 20 000 000 ЕУР

Буџет по пројекту: од 3 до 5 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 4

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Истраживачке инфраструктуре

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава