Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Transition to digital/remote research infrastructure service provision: lessons learnt, needs and best practices

Рок за пријаву: 23. септембар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-INFRA-2021-DEV-01-03

Тема: Резултати одабраних пројеката треба да допринесу свим следећим исходима:

  • повећаној отпорности истраживачке инфраструктуре током кризе;
  • смањеном еколошком отиску активности истраживачке инфраструктуре;
  • ширем приступу истраживачкој инфраструктури и повећању базе корисника.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање једно правно лице из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља (Coordination and Support Actions).

Индикативни буџет за цео позив: 1 500 000 ЕУР

Буџет по пројекту: од 800 000 ЕУР до 1 500 000 ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 1

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Истраживачке инфраструктуре

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE CSA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE CSA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава