Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Enabling discovery and interoperability of federated research objects across scientific communities

Рок за пријаву: 23. септембар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-INFRA-2021-EOSC-01-05

Тема: Резултати одабраних пројеката требало би:

  • побољшати доступност, приступачност, интероперабилност и поновну употребу (принцип „FAIRness“) података и других резултата истраживања координацијом имплементације оквира и усклађивањем пракси података (метаподатака, трајних идентификатора, итд.) са FAIR принципом;
  • потпомоћи широко прихватање и усклађеност са FAIR принципима и праксом података од стране националних и европских складишта и извора истраживачких података и метаподатака, што би требало довести до развоја Интернета, FAIR података и сродних услуга;
  • допринети EOSC партнерству Хоризонта Европе.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање једно правно лице из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља (Coordination and Support Actions).

Индикативни буџет за цео позив: 10 000 000 ЕУР

Буџет по пројекту: 10 000 000 ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 1

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Истраживачке инфраструктуре

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE CSA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE CSA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава