Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Support to the e-Infrastructure Reflection Group (e-IRG)

Рок за пријаву: 23. септембар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-INFRA-2021-DEV-01-05

Тема: Исходи позива су:

  • интердисциплинарни и политички независни савети усмерени на питања у вези са EOSC и дигиталном трансформацијом Европског истраживачког простора (ERA);
  • свеобухватнији екосистем е-инфраструктуре, добро координиран са ESFRI тематским групама;
  • побољшана координација између отворених националних научних „облака“ (NOSC), националних истраживачких и образовних мрежа, националних HTC/мрежних инфраструктура (NGI) и свих других националних актера са националним/ паневропским везама.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање једно правно лице из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља (Coordination and Support Actions).

Индикативни буџет за цео позив: 300 000 ЕУР

Буџет по пројекту: 300 000 ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 1

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Истраживачке инфраструктуре

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE CSA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE CSA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава