Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ The economics of nature-based solutions: cost-benefit analysis, market development and funding

Рок за пријаву: 6. октобар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-05

Тема: Резултати одабраних пројеката би требало да допринесу свим следећим исходима:

  • бољем разумевању економских и финансијских перформанси природно базирана решења (ПБР), доприносећи већој промоцији улагања у ПБР и убрзању преузимања тржишта;
  • даљем развијању и бољем структурирању ПБР тржишта;
  • бољој опремљености учесника на ПБР тржиштима за спровођење анализе исплативости природно базираних решења и за задовољавање потреба за финансирањем ради веће примене природно базираних решења, укључујући смањења ризика од катастрофа;
  • ојачању ПБР у пословном сектору, већем усвајању ПБР и свести о њиховим предностима;
  • опремању регионалних и европских саветодавних служби бољим алатима, стварању мрежа са више заинтересованих страна ради ефикасније подршке развоју ПБР пројеката и инвестиционих механизама;
  • процени потенцијалних недостатака у вештинама и осмишљавање обуке за решавање овог недостатка вештина.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Индикативни буџет за цео позив: 5 милиона евра

Буџет по пројекту: 5 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 1

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Храна, биоекономија, природни ресурси, пољопривреда и животна средина

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава