Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Optimisation of nutrient budget in agriculture

Рок за пријаву: 6. октобар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01-02

Тема: Циљеви овог позива су:

  • Побољшати буџет и проток хранљивих материја идентификовањем оптималних комбинација хранљивих материја у различитим системима узгоја (конвенционални, агроеколошки и органски системи) пратећи, када је то могуће, холистички приступ система биљне и животињске производње.
  • Нови приступи, методе подржане здравим показатељима за праћење и мерење протока хранљивих материја, праксе с највећим потенцијалом за ублажавање климатских промена и губитка воде и хранљивих материја, као и очување биолошке разноликости уз осигуравање економске одрживости фарми.
  • Идентификација и циљана примена појединачних или комбинованих пољопривредних пракси, специфичних за регион, које помажу у уравнотежењу циклуса хранљивих материја и природних решења за исхрану и здравље биљака и животиња, оптимизујући употребу спољних фактора и примену стратегија регулисаног дефицита.
  • Квантификација потенцијала за смањење емисија азота и фосфора применом релевантних појединачних или комбинованих пољопривредних пракси (нпр. органском пољопривредом, агроекологијом, очувањем пољопривреде, побољшањем управљања органским и минералним ђубрењем, итд.) које побољшавају здравље земљишта и боре се против еутрофикације и загађења воде.
  • Побољшан буџет за хранљиве материје на различитим размерама, добра квантификација улаза и излаза воде и хранљивих материја у различитим пољопривредним системима, укључујући и квантитативне еколошке и економске показатеље за фарме, регионе и/или производе.
  • Побољшани модели за локалну идентификацију загађења и жаришта загађења ради екстраполације на регионална, национална и глобална решења.
  • Ојачана трансдисциплинарна и интердисциплинарна истраживања и интегрисана научна подршка релевантним политикама и приоритетима ЕУ (Заједничка пољопривредна политика (ЗПП), Зелени договор, Акциони план за нулто загађење, Од фарме до виљушке, итд.).

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Индикативни буџет за цео позив: 7 милиона евра

Буџет по пројекту: око 7 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 1

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Храна, биоекономија, природни ресурси, пољопривреда и животна средина

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава