Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Nature-based solutions, prevention and reduction of risks and the insurance sector

Рок за пријаву: 6. октобар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-06

Тема: Циљеви овог позива су:

  • Робуснија и интегрисана решења базирана на природи за прилагођавање климатским променама и смањење ризика од катастрофа на локалном, регионалном, националном и европском нивоу.
  • Поспешити шире препознавање и примену решења базираних на природи, приказати њихове користи (избегнуте штете) у поређењу са трошковима нечињења, и на тај начин допринети већој отпорности и конкурентности европске економије и друштва.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање једно правно лице из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља (Coordination and Support Actions).

Индикативни буџет за цео позив: 4 милиона евра

Буџет по пројекту: око 4 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 1

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Храна, биоекономија, природни ресурси, пољопривреда и животна средина

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE CSA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE CSA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава