Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Microbiomes for bio-based innovation and environmental applications

Рок за пријаву: 6. октобар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-07

Тема: Исходи овог позива су:

  • Дубље разумевање структурног састава микробиома, функција, механизама и потенцијала који се односе на био-засноване иновације (тј. био-базиране материјале, биохемикалије, производе и услуге, укључујући и апликације за заштиту животне средине), као и побољшане методе њихове изолације и култивације. Ово би требало да доведе до иновативних решења за инжењеринг и контролу микробиома и да гарантује безбедност и ефикасност за посебне примене.
  • Побољшана интердисциплинарна сарадња у области истраживања, развоја и иновација, између академске заједнице и индустријског сектора (нпр. индустријска биотехнологија, прехрамбена, фармацеутска и индустрија података), као и већи ангажман индустрије и малих и средњих предузећа.
  • Систематичније усвајање најновијих достигнућа у молекуларној биологији и биотехнологији како би се повећала индустријска употреба истраживања, развоја и иновација на микробиоти. Ово укључује, посебно, њихове сложене заједнице путем биотехнолошких приступа, што доводи до економичније производње сложених молекула велике вредности и ресурса, смањења притиска на природне ресурсе или повећања њихове употребе у еколошким апликацијама.
  • Веће и обухватније разумевање, свест и поверење у иновације, кроз друштвени дијалог и транспарентну комуникацију са свим заинтересованим странама (академском заједницом, индустријом, укључујући мала и средња предузећа, невладиним организацијама, регулаторним институцијама, међународним партнерима, итд.).

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Индикативни буџет за цео позив: 6 милиона евра

Буџет по пројекту: око 6 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 1

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Храна, биоекономија, природни ресурси, пољопривреда и животна средина

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава