Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Expertise and training centre on rural innovation

Рок за пријаву: 6. октобар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-02

Тема: Позивом се финансирају пројекти који ће допринети свим следећим циљевима:

  • побољшаном капацитету руралних заједница и сеоског становништва за иновирање;
  • побољшању вештина и знања сеоских грађана, предузетника, организација, локалних акционих група и лидера заједница, о коришћењу постојећих алата за развој и примену стратегија руралних иновација (укључујући друштвене иновације) и иновативних акција за примену ових стратегија у руралним заједницама, у свим доменима од значаја за рурални живот и привреду;
  • скраћивању циклуса иновација у руралним заједницама и предузећима, што доводи до бржих резултата и прелаза у руралним заједницама, јача људски капитал, укључујући живље мреже и побољшава привлачност руралних заједница, посебно за жене и младе;
  • побољшаној валоризацији резултата руралних иновационих пројеката финансираних у оквиру различитих програма; и
  • побољшаном дијалогу и сарадњи на тему руралних иновација широм света, уз размену ресурса за учење.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање једно правно лице из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља (Coordination and Support Actions).

Индикативни буџет за цео позив: 5 милиона евра

Буџет по пројекту: око 5 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 1

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Храна, биоекономија, природни ресурси, пољопривреда и животна средина

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE CSA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE CSA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава