Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Breeding for resilience: focus on root-based traits

Рок за пријаву: 6. октобар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-13

Тема: Циљеви овог позива су:

  • боље разумевање особина корена биљака (укључујући способност успостављања корисних интеракција са биотомом тла) и њихову генотипску варијабилност, као и повећан увид у адаптивну фенотипску пластичност корена;
  • побољшани капацитети за фенотипизацију корена у контролисаним условима и на терену;
  • представити стратегије за оплемењивање подземних особина корена које капитализују ефикасније интеракције између биљака и микроорганизама у ризосфери;
  • повећана употреба и валоризација генетских ресурса (in situ и еx situ) за особине корена.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Индикативни буџет за цео позив: 16 милиона евра

Буџет по пројекту: око 8 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 2

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Храна, биоекономија, природни ресурси, пољопривреда и животна средина

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава