Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Fostering organic crop breeding

Рок за пријаву: 6. октобар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-14

Тема: Циљеви овог позива су:

  • веће познавање релевантних особина за органску биљну производњу;
  • побољшан и отворен приступ ширем извору висококвалитетног биљног репродукционог материјала за сектор органских усева;
  • побољшано прилагођавање нових сорти органских усева и органског хетерогеног материјала условима органске пољопривреде (нпр. агрономске перформансе у органској култивацији, отпорност на болести, отпорност на сушу, дуговечност, прилагођавање различитим педо-климатским условима, квалитет исхране итд.);
  • побољшана идентификација и праћење органског хетерогеног материјала (ОХМ);
  • повећана конкурентност сектора органског узгоја усева постигнута а)побољшаном доступношћу  стратегија за оплемењавање органске производње усева; (б) новим моделима управљања и финансирања који подржавају нове иницијативе за оплемењавање органске биљне производње; (в) повећаном релевантношћу органског сектора за комерцијалне узгајиваче биљака и произвођаче семена који стварају повећану потражњу за органским семеном и оплемењивањем; (г) побољшаним квалитетом, и транспарентношћу на тржишту репродукционог материјала органског биља; (д) обуком, демонстрацијом и умрежавањем.

 

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Индикативни буџет за цео позив: 10 милиона евра

Буџет по пројекту: око 5 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 2

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Храна, биоекономија, природни ресурси, пољопривреда и животна средина

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава