Otvoren poziv u okviru programa Horizont Evropa ‒ Environmental services: improved bioremediation and revitalization strategies for soil, sediments and water

Rok za prijavu: 6. oktobar 2021. godine (do 17 časova po briselskom vremenu)

ID poziva: HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01-10

Tema: Ovaj poziv ima za cilj sve sledeće ishode:

  • poboljšanu strategiju bioremedijacije i revitalizacije zagađenog okruženja, uključujući tlo, sediment, površinske vode i podzemne vode, koristeći nedavna dostignuća u biotehnologiji;
  • nove pristupe za efikasno bioremediranje i recikliranje resursa;
  • obezbediti dokaze i rešenja koja su naučno zasnovana na biološkim osnovama i koja omogućavaju bolju procenu pretnji od zagađenja zemljišta, sedimenta, površinskih i podzemnih vode;
  • Smanjiti glavne negativne uticaje zagađenja koji uzrokuju gubitak biodiverziteta i funkcija ekosistema;
  • Validirane novorazvijene i efikasne metode bioremedijacije (zasnovane na potencijalu eksploatacije mikrobioma) u različitim uslovima životne sredine;
  • poboljšane ukupne ekološke performanse (zdravlje tla i sedimenata, kvalitet vode, smanjenje emisija itd.);
  • poboljšan ekološki otisak i nižu toksičnost procesa, proizvoda i usluga pomoću biotehnologija;
  • naprednu procenu efikasnih metoda bioremedijacije sa poboljšanom ekološkom, ekonomskom i društvenom održivošću.

Minimum konzorcijuma:

  • Najmanje tri institucije iz država članica EU ili HE pridruženih zemalja. Minimum jedan partner mora biti iz države članice EU.

Indikativni budžet za ceo poziv: 11 miliona evra

Budžet po projektu: oko 5,5 miliona evra

Očekivan broj odobrenih projekata: 2

Korisni linkovi:

Zvanična stranica poziva

HE Glavni radni program – Opšti uvod

HE Glavni radni program – Hrana, bioekonomija, prirodni resursi, poljoprivreda i životna sredina

HE Glavni radni program – Opšti aneksi

HE Programski vodič

HE Primer projektne prijave (HE RIA, IA)

HE Evaluativni formular (HE RIA, IA)

Opšti model ugovora o dodeli bespovratnih sredstava