Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Environmental services: improved bioremediation and revitalization strategies for soil, sediments and water

Рок за пријаву: 6. октобар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01-10

Тема: Овај позив има за циљ све следеће исходе:

  • побољшану стратегију биоремедијације и ревитализације загађеног окружења, укључујући тло, седимент, површинске воде и подземне воде, користећи недавна достигнућа у биотехнологији;
  • нове приступе за ефикасно биоремедирање и рециклирање ресурса;
  • обезбедити доказе и решења која су научно заснована на биолошким основама и која омогућавају бољу процену претњи од загађења земљишта, седимента, површинских и подземних воде;
  • Смањити главне негативне утицаје загађења који узрокују губитак биодиверзитета и функција екосистема;
  • Валидиране новоразвијене и ефикасне методе биоремедијације (засноване на потенцијалу експлоатације микробиома) у различитим условима животне средине;
  • побољшане укупне еколошке перформансе (здравље тла и седимената, квалитет воде, смањење емисија итд.);
  • побољшан еколошки отисак и нижу токсичност процеса, производа и услуга помоћу биотехнологија;
  • напредну процену ефикасних метода биоремедијације са побољшаном еколошком, економском и друштвеном одрживошћу.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Индикативни буџет за цео позив: 11 милиона евра

Буџет по пројекту: око 5,5 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 2

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Храна, биоекономија, природни ресурси, пољопривреда и животна средина

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава