Otvoren poziv u okviru programa Kreativna Evropa ‒ European Networks of Cultural and Creative Organisations

ID poziva: CREA-CULT-2021-NET

Rok za prijavu: 26. avgust 2021. godine (17 časova po briselskom vremenu)

Tema: Cilj poziva je da se povećaju kapaciteti evropskih kulturnih i kreativnih sektora, kako bi mogli da se suoče sa zajedničkim izazovima, neguju talente, inoviraju, napreduju, rastu i stvaraju radna mesta. Ova akcija će podržati projekte koji sprovode visoko reprezentativne, evropske mreže kulturnih organizacija koje pokrivaju širok spektar zemalja učesnica programa Kreativna Evropa. Mreže moraju imati zajedničku misiju, pravila upravljanja, prava i obaveze članova, definisane statute ili ekvivalente.  

Uslovi učešća za zemlje: Zemlje članice EU i njihove prekomorske teritorije i pridružene zemlje Kreativne Evrope.

Uslovi za konzorcijum: 1 pravno (državno ili privatno) telo (single beneficiary grant);

Budžet poziva: 27 000 000 EUR

Budžet po projektu: 825 000 EUR

Tip finansiranja: Paušalni iznosi

Stopa finansiranja: 80%

Trajanje projekta: 3 godine

Očekivani broj odobrenih projekata: 30

Korisni linkovi:

Zvanična stranica poziva

Tekst poziva

Standardna projektna prijava

Model ugovora o grantu

Radni program za implementaciju Kreativne Evrope za 2021. godinu