Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Furthering food systems science and federating researchers across the European Research Area

Рок за пријаву: 6. октобар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-02

Тема: Циљеви овог позива су:

 • иновације које ће обезбедити одрживу исхрану и исхрану за све; нови начини да се испуне циљеви Зеленог договора, успоставе међусекторски приоритети, успостави знање као легитиман играч/покретач у јавној расправи, убрза научни напредак, редизајнира систем пољопривреде како би могао да се носи са непредвиђеним системским шоковима, и развити паметну диверсификацију;
 • трансформација система исхране, која постиже заједничке користи за исхрану и здравље, ублажавање и прилагођавање климе, животну средину, биодиверзитет, циркуларност, инклузију и укупну одрживост;
 • ново разумевање о томе како и у којој мери се таква трансформација може катализовати и одржати дугорочно, и како се резултирајући компромиси могу ублажити;
 • нови увиди, методе и алати за процену и управљање потпуном системском сложеношћу система хране и њиховим вишеструким покретачима, њиховом динамиком и питањима и могућностима које се на њих односе;
 • начини за мерење учинка система хране у све три димензије одрживости, који могу пружити обавештеније одлуке, доношење политика и имплементацију.
 • повећање научног разумевања система хране, посебно њихових системских аспеката, у погледу њиховог функционисања и како их трансформисати ради заједничке користи и минимизирања компромиса.
 • ангажовање академске заједнице и неопходних актера из науке, иновација и шире, који могу пружити неопходне научне методологије и приступе за подршку креаторима политике при спровођењу сложених трансформација у праксу.
 • успостављање широке интердисциплинарне мреже истраживача, научника, универзитета и истраживачких центара који покривају широку разноликост дисциплина везаних за прехрамбене системе, као и оних који се баве сложеним системима, како би се унапредила системска наука у овој области.
 • ојачано европско истраживачко подручје за трансформацију прехрамбених система ради заједничке користи.

Минимум конзорцијума:

 • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Додатни услови за учешће:

 • Предлози морају да користе приступ са више актера.

Индикативни буџет за цео позив:  17 милиона евра

Буџет по пројекту: око 6 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 3

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Храна, биоекономија, природни ресурси, пољопривреда и животна средина

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава