Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ International Research Consortium on (agricultural) soil carbon

Рок за пријаву: 6. октобар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-07

Тема: Циљеви овог позива су:

  • оснивање Међународног истраживачког конзорцијума (IRC) на тему угљеника у земљишту и сродним питањима;
  • стварање платформе знања за размену информација о релевантним истраживачким активностима и резултатима у вези са методологијама за праћење равнотеже угљеника у земљишту и праксама за повећање угљеника у земљишту (нпр. узгој угљеника);
  • боља координација истраживачких активности и метода за праћење промена залиха угљеника у земљишту на глобалном нивоу, чиме се максимизира комплементарност и избегава дуплирање напора;
  • валидиране методе за подршку националним инвентарима стакленичких гасова (GHG);
  • повећана транспарентност у вези са напретком испуњења обавеза према Париском споразуму о климатским променама, а у погледу угљеника у земљишту.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање једно правно лице из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља (Coordination and Support Actions).

Додатни услови за учешће:

  • Предлози морају да користе приступ са више актера.

Индикативни буџет за цео позив: 3 милиона евра

Буџет по пројекту: око 3 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 1

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Храна, биоекономија, природни ресурси, пољопривреда и животна средина

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE CSA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE CSA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава