Otvoren poziv u okviru programa Horizont Evropa ‒ Agroecological approaches for climate change mitigation, resilient agricultural production and enhanced biodiversity

Rok za prijavu: 6. oktobar 2021. godine (do 17 časova po briselskom vremenu)

ID poziva: HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-05

Tema: Poziv je namenjen projektima čiji će rezultati doprineti svim sledećim ishodima:

  • Povećanju potencijala agroekologije i doprinosu čvrstih dokaza o potencijalu agroekologije za ublažavanje klimatskih promena i prilagođavanju istim, njenom potencijalu za neutralnost klime, uticaju na biodiverzitet i potencijalu za poboljšanje društveno-ekonomske otpornosti farmi. Ovo bi trebalo postići kvantitativnim i kvalitativnim procenama koje omogućavaju identifikovanje i praćenje primene i učinka optimalnih kombinacija agroekoloških praksi i strategija, kao i kompromisa i dobitka, prepreka i pokretača, za različite useve i sisteme koji predstavljaju raznolikost sektora poljoprivrede EU i pridruženih zemalja Horizontu Evrope, na nivou farmi i pejzaža;
  • Dostupnost kvalitativnih i kvantitativnih podataka o društvenoj, ekonomskoj i ekološkoj održivosti i izvođenje agroekoloških strategija, doprinoseći pouzdanoj i transparentnoj bazi znanja za kreiranje i sprovođenje politike EU.
  • Povećanom razumevanju, usvajanju i sprovođenju agroekoloških praksi od strane poljoprivrednika.
  • Poboljšanom razumevanju definicije agroekologije i njene primene u poljoprivredi EU i pridruženih zemalja Horizontu Evrope.

Minimum konzorcijuma:

  • Najmanje tri institucije iz država članica EU ili HE pridruženih zemalja. Minimum jedan partner mora biti iz države članice EU.

Dodatni uslovi za učešće:

  • Predlozi moraju da koriste pristup sa više aktera.
  • Ukoliko projekti koriste satelitske sisteme za posmatranje Zemlje, pozicioniranje, navigaciju i/ili povezane vremenske podatke i usluge, korisnici moraju koristiti Copernicus i/ili Galileo/EGNOS (mogu se dodatno koristiti i drugi podaci i usluge).

Indikativni budžet za ceo poziv: oko 7 miliona evra

Budžet po projektu: oko 7 miliona evra

Očekivan broj odobrenih projekata: 1

Korisni linkovi:

Zvanična stranica poziva

HE Glavni radni program – Opšti uvod

HE Glavni radni program – Hrana, bioekonomija, prirodni resursi, poljoprivreda i životna sredina

HE Glavni radni program – Opšti aneksi

HE Programski vodič

HE Primer projektne prijave (HE RIA, IA)

HE Evaluativni formular (HE RIA, IA)

Opšti model ugovora o dodeli bespovratnih sredstava