Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Agroecological approaches for climate change mitigation, resilient agricultural production and enhanced biodiversity

Рок за пријаву: 6. октобар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-05

Тема: Позив је намењен пројектима чији ће резултати допринети свим следећим исходима:

  • Повећању потенцијала агроекологије и доприносу чврстих доказа о потенцијалу агроекологије за ублажавање климатских промена и прилагођавању истим, њеном потенцијалу за неутралност климе, утицају на биодиверзитет и потенцијалу за побољшање друштвено-економске отпорности фарми. Ово би требало постићи квантитативним и квалитативним проценама које омогућавају идентификовање и праћење примене и учинка оптималних комбинација агроеколошких пракси и стратегија, као и компромиса и добитка, препрека и покретача, за различите усеве и системе који представљају разноликост сектора пољопривреде ЕУ и придружених земаља Хоризонту Европе, на нивоу фарми и пејзажа;
  • Доступност квалитативних и квантитативних података о друштвеној, економској и еколошкој одрживости и извођење агроеколошких стратегија, доприносећи поузданој и транспарентној бази знања за креирање и спровођење политике ЕУ.
  • Повећаном разумевању, усвајању и спровођењу агроеколошких пракси од стране пољопривредника.
  • Побољшаном разумевању дефиниције агроекологије и њене примене у пољопривреди ЕУ и придружених земаља Хоризонту Европе.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Додатни услови за учешће:

  • Предлози морају да користе приступ са више актера.
  • Уколико пројекти користе сателитске системе за посматрање Земље, позиционирање, навигацију и/или повезане временске податке и услуге, корисници морају користити Copernicus и/или Galileo/EGNOS (могу се додатно користити и други подаци и услуге).

Индикативни буџет за цео позив: око 7 милиона евра

Буџет по пројекту: око 7 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 1

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Храна, биоекономија, природни ресурси, пољопривреда и животна средина

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава