Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Data economy in the field of agriculture – effects of data sharing and big data

Рок за пријаву: 6. октобар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-20

Тема: Овај позив има за циљ следеће резултате и исходе:

  • Свест и одлуке засноване на демонстрацији трошкова, користи, ризика и додане вредности, као и економског и друштвеног потенцијала размене података из области пољопривреде имајући у виду перспективу ЕУ.
  • Повећање транспарентности размене података у пољопривредном ланцу вредности.
  • Повећање размене података из пољопривредног сектора и ефикасне употребе приватних и јавних података у приватне и јавне сврхе, посебно кроз демонстрацију трошкова, користи, ризика и додане вредности, као и економског и друштвеног потенцијала размене пољопривредних података узимајући перспективу ЕУ.
  • Допринети увођењу дигиталних технологија и технологија података у пољопривредном сектору и индиректно допринети повећању еколошких и економских перформанси пољопривредног сектора кроз повећану и појачану употребу дигиталних технологија и података.
  • Ојачати капацитете креирања политике и праћења у пољопривреди и технологијама података.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Индикативни буџет за цео позив: 4 милиона евра

Буџет по пројекту: од 2 до 4 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 1

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Храна, биоекономија, природни ресурси, пољопривреда и животна средина

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава