Otvoren poziv u okviru programa Horizont Evropa ‒ Technologies for non- CO2 greenhouse gases removal

Rok za prijavu: 19. oktobar 2021. godine (do 17 časova po briselskom vremenu)

ID poziva: HORIZON-CL5-2021-D2-01-10

Tema: Ovaj poziv ima za cilj barem jedan od sledećih ishoda:

  • Povećati znanje o plauzibilnim mogućnostima uklanjanja iz atmosfere gasova koji izazivaju efekat staklene bašte, a koji nisu CO2.
  • Podignuti svest o posledicama koje gasovi koji uzrokuju efekat staklene bašte, a nisu CO2, imaju na zagrevanje Zemlje.
  • Razviti tehnologije za suzbijanje posledica koje imaju emisije gasova sa efektom staklene bašte (a koji ne sadrže CO2).
  • Istražiti tehno-ekonomske aspekte tehnologija i fizička svojstva emisija sa ciljem njihovog uklapanja u tržišno spremna rešenja.

Minimum konzorcijuma:

  • Najmanje tri institucije iz država članica EU ili HE pridruženih zemalja. Minimum jedan partner mora biti iz države članice EU.

Indikativni budžet za ceo poziv: 15 miliona evra

Budžet po projektu: od 2 do 3 miliona evra

Očekivan broj odobrenih projekata: 2

Korisni linkovi:

Zvanična stranica poziva

HE Glavni radni program – Opšti uvod

HE Glavni radni program – Klima, energija i mobilnost

HE Glavni radni program – Opšti aneksi

HE Programski vodič

HE Primer projektne prijave (HE RIA, IA)

HE Evaluativni formular (HE RIA, IA)

Opšti model ugovora o dodeli bespovratnih sredstava