Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Technologies for non- CO2 greenhouse gases removal

Рок за пријаву: 19. октобар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL5-2021-D2-01-10

Тема: Овај позив има за циљ барем један од следећих исхода:

  • Повећати знање о плаузибилним могућностима уклањања из атмосфере гасова који изазивају ефекат стаклене баште, а који нису CO2.
  • Подигнути свест о последицама које гасови који узрокују ефекат стаклене баште, а нису CO2, имају на загревање Земље.
  • Развити технологије за сузбијање последица које имају емисије гасова са ефектом стаклене баште (а који не садрже CO2).
  • Истражити техно-економске аспекте технологија и физичка својства емисија са циљем њиховог уклапања у тржишно спремна решења.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Индикативни буџет за цео позив: 15 милиона евра

Буџет по пројекту: од 2 до 3 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 2

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Клима, енергија и мобилност

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава