Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Strengthening Social Sciences and Humanities (SSH) research communities in climate, energy and mobility disciplines

Рок за пријаву: 19. октобар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL5-2021-D2-01-13

Тема: Исходи овог позива су следећи:

  • Заједнице за истраживање и иновације које се фокусирају на друштвено-хуманистички приступ клими, енергији и мобилности, као и на ангажовање и оснаживање грађана, требало би да постану боље умрежене на територији широм Европе, тиме укључујући и источну и јужну Европу.
  • Циљана стратегија за интензивирање сарадње између научних, техничких, инжењерских и математичких (STEM) и друштвено-хуманистичких (SSH) истраживачких и иновационих заједница би требало довести до све дубљег интердисциплинарног рада.
  • Наменске активности досезања и ангажовања би требало остварити снажне везе са главним заједницама заинтересованих страна, укључујући креаторе политика на различитим нивоима, приватни сектор, академску заједницу, цивилно друштво и грађане уопште.
  • Пројектне активности би требало смањити социјалне и бихевиоралне баријере и допринети већем ангажовању грађана у контексту SET плана, мисија Хоризонта Европе, партнерстава Хоризонта Европе или других истраживачких и иновационих акција подржаних од оквирног програма ЕУ, у сарадњи са или надовезујући се на друге пројекте које финансира ЕУ у овим областима.
  • Смернице политичким заједницама, укључујући европске и друге нивое, заснивају се на најновијим истраживањима.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање једно правно лице из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља (Coordination and Support Actions).

Индикативни буџет за цео позив: 3 милиона евра

Буџет по пројекту: од 2 до 3 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 1

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Клима, енергија и мобилност

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE CSA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава