Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Improved understanding of greenhouse gas fluxes and radiative forcers, including carbon dioxide removal technologies

Рок за пријаву: 14. септембар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL5-2021-D1-01-01

Тема: Овај позив има за циљ следеће исходе:

  • унапређење знања из три области: а) токови гасова са ефектом стаклене баште и повратних информација Земљиних система; б) доприноси глобалном загревању различитих зрачних сила које нису CO2; в) реакције климатског и Земљиног система на климатску неутралност и нето негативне емисије; како би се дошло до бољег разумевања процеса који покрећу климатске промене;
  • побољшање пројекција климатских промена (укључујући и екстремне догађаје повезане са климатским променама);
  • боље разумевање начина на који иновативне акције ублажавања могу помоћи у стабилизацији глобалне температуре;
  • све наведено треба уложити у унапређење модела система Земље, климатске услуге  и друге облике даље употребе. 

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Индикативни буџет за цео позив: 24 милиона евра

Буџет по пројекту:  око 8 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 3

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Клима, енергија и мобилност

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава