Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Emerging technologies for a climate neutral Europe

Рок за пријаву: 19. октобар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL5-2021-D2-01-08

Тема: Овај позив има за циљ:

  • технологије високог ризика / високог приноса за прелазак на нето економију ЕУ, која има неутралну емисију гасова са ефектом стаклене баште (до 2050. године);
  • знање и научне доказе о технолошкој изводљивости концепта;
  • еколошке, социјалне и економске користи које доприноси политичкој стратегији и прогнози;
  • успостављање солидне и дугорочно поуздане европске иновационе базе.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Индикативни буџет за цео позив: 20 милиона евра

Буџет по пројекту: 2,5 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 8

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Клима, енергија и мобилност

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава