Otvoren poziv u okviru programa Horizont Evropa ‒ Direct atmospheric carbon capture and conversion

Rok za prijavu: 19. oktobar 2021. godine (do 17 časova po briselskom vremenu)

ID poziva: HORIZON-CL5-2021-D2-01-11

Tema: Ovaj poziv ima za cilj:

  • povećati znanje o postojećim ili razviti nove materijale za tehnologije koje omogućavaju hvatanje i konverziju ugljenika direktno iz atmosfere; ili
  • rešiti potencijalne prepreke inkorporaciji sistema direktnog hvatanja vazduha u postojeće CC(U)(S) koncepte; ili
  • učiniti tehnologiju koja omogućava hvatanje i konverziju ugljenika direktno iz atmosfere održivom, i povećati tehnološki nivo spremnosti postojećih tehnologija.

Minimum konzorcijuma:

  • Najmanje tri institucije iz država članica EU ili HE pridruženih zemalja. Minimum jedan partner mora biti iz države članice EU.

Indikativni budžet za ceo poziv: 15 miliona evra

Budžet po projektu:  od 2 do 3 miliona evra

Očekivan broj odobrenih projekata: 2

Korisni linkovi:

Zvanična stranica poziva

HE Glavni radni program – Opšti uvod

HE Glavni radni program – Klima, energija i mobilnost

HE Glavni radni program – Opšti aneksi

HE Programski vodič

HE Primer projektne prijave (HE RIA, IA)

HE Evaluativni formular (HE RIA, IA)

Opšti model ugovora o dodeli bespovratnih sredstava