Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Direct atmospheric carbon capture and conversion

Рок за пријаву: 19. октобар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL5-2021-D2-01-11

Тема: Овај позив има за циљ:

  • повећати знање о постојећим или развити нове материјале за технологије које омогућавају хватање и конверзију угљеника директно из атмосфере; или
  • решити потенцијалне препреке инкорпорацији система директног хватања ваздуха у постојеће CC(U)(S) концепте; или
  • учинити технологију која омогућава хватање и конверзију угљеника директно из атмосфере одрживом, и повећати технолошки ниво спремности постојећих технологија.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Индикативни буџет за цео позив: 15 милиона евра

Буџет по пројекту:  од 2 до 3 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 2

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Клима, енергија и мобилност

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава