Otvoren poziv u okviru programa Horizont Evropa - Improved economic methods for decision-making on climate and environmental policies (RIA)

Poziv: HORIZON-CL5-2021-D1-01-07

Rok za prijavu: 14. septembar 2021. godine

Tema: Aktivnosti u okviru ovog poziva bi trebalo da se usredsrede na poboljšanje metodologije, prakse i tehnika za sprovođenje ekonomske procene politika zaštite životne sredine, uzimajući u obzir napredak u relevantnim naukama i razumevanje ograničenja do sada korišćenih metodologija i alata, posebno u studijama uticaja. Ključne politike zaštite životne sredine od interesa u okviru ove teme su one koje se bave klimatskim promenama i gubitkom biodiverziteta, a akcije treba da podstiču integrisane pristupe za rešavanje ovih izazova.

Minimum konzorcijuma:

  • Najmanje tri institucije iz država članica EU ili HE pridruženih zemalja. Minimum jedan partner mora biti iz države članice EU (Research and Innovation Actions).

Budžet projekta: 3 miliona EUR

Budžet poziva: 6 miliona EUR

Korisni linkovi: