Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Improved economic methods for decision-making on climate and environmental policies (RIA)

Позив: HORIZON-CL5-2021-D1-01-07

Рок за пријаву: 14. септембар 2021. године

Тема: Активности у оквиру овог позива би требало да се усредсреде на побољшање методологије, праксе и техника за спровођење економске процене политика заштите животне средине, узимајући у обзир напредак у релевантним наукама и разумевање ограничења до сада коришћених методологија и алата, посебно у студијама утицаја. Кључне политике заштите животне средине од интереса у оквиру ове теме су оне које се баве климатским променама и губитком биодиверзитета, а акције треба да подстичу интегрисане приступе за решавање ових изазова.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).

Буџет пројекта: 3 милиона ЕУР

Буџет позива: 6 милиона ЕУР

Корисни линкови: